وبسایت فکت‌نامه

اینترنت‌آباد

اینترنت‌آباد؛ راهنمای هزارتوی فضای دیجیتال ایران

صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران کلافی پیچیده و درهم تنیده است؛ هم محل درآمد برای حاکمیت است و هم ابزار کنترل افکار عمومی. «اینترنت‌آباد» تلاش می‌کند تا با روشن‌ساختن گوشه‌ای از ارتباطات در این هزارتوی پیچیده، راهنمایی برای فضای فناوری‌های اطلاعات ایران باشد.

پروفایل‌ها

  • همه
  • شخصیت‌ها
  • شرکت‌ها
  • نهادهای حکومتی
پرش به نوار جهت‌یابی